ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  4 ต.ค. 2558 21:25 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
อ่านได้สะกดเป็น  1064 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ต.ค. 2558 21:02 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ฝึกแต่งประโยค  1755 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ต.ค. 2558 21:03 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ฝึกจับประเด็นจากเรื่องที่อ่าน  525 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ต.ค. 2558 21:03 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การใช้Œ Graphic Organizer  468 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ต.ค. 2558 21:04 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
จับคู่คำคล้องจอง  547 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ต.ค. 2558 21:04 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
Ċ
ดู
คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้  4 ต.ค. 2558 19:03 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์