กิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Website.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศออนไลน์.ด้วย Google site

โพสต์30 มี.ค. 2559 07:23โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Website.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศออนไลน์.ด้วย Google site วันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1โฟลเดอร์ไดรฟ์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพป.พช 1

โพสต์1 ต.ค. 2558 19:34โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์

ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ผลการแข่งขัน   ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6  ตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3  ตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6  ตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3  ตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าข้ามแข่งขันหุ่นยนต์ 2558 สพป.พช1


การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา

โพสต์28 ก.ย. 2558 19:56โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2558 20:13 ]


ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ จากบริษัทไมโครซอฟท์ และGoogleประเทศไทยร่วมให้ความรู้การอบรมพัฒนาการใช้ ict


1-4 of 4