การแข่งขันหุ่นยนต์ สพป.พช 1

โพสต์1 ต.ค. 2558 19:34โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ผลการแข่งขัน   ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6  ตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3  ตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6  ตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3  ตัวแทน โรงเรียนบ้านท่าข้ามแข่งขันหุ่นยนต์ 2558 สพป.พช1


Comments