การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา

โพสต์28 ก.ย. 2558 19:56โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2558 20:13 ]

ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ จากบริษัทไมโครซอฟท์ และGoogleประเทศไทยร่วมให้ความรู้การอบรมพัฒนาการใช้ ict