อบรมการสร้าง website

ตัวอย่างพื้นหลัง   https://drive.google.com/folderview?id=0B71DGCUGynpNOVNTbmJFaW43eXM&usp=sharing

Link    โลกหมุน       http://www.animatedgif.net/earthglobe/earthro_e0.gif
                             http://www.animatedgif.net/earthglobe/01_27_t_e0.gif
                             http://www.animatedgif.net/earthglobe/arkearth_e0.gif
RSS     http://hilight.kapook.com/main/feed/
          http://www.krobkruakao.com/rss/News.rss
          http://www.thairath.co.th/rss/news.xml

ตัวอย่าง สไลด์  https://docs.google.com/presentation/d/1aqQONZlkTCECo2AiUtAmxv2XhMF971PLWa7oCY_cQdg/edit?usp=sharing

ตัวนับจำนวนผู้เข้าชม   http://guestscounter.com/

ราคาน้ำมัน ปตท.
<iframe marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.pttplc.com/th/GetOilPrice.aspx" frameBorder=0 width=173 scrolling=no height=305></iframe>

พยากรณ์อากาศ
<iframe src="http://www.tmd.go.th/daily_forecast_forweb.php?strProvinceID=15-7-70-18-1-80-37" width="180" height="260" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

 คู่มือการสร้าง เว็ปไซต์   https://drive.google.com/file/d/0B71DGCUGynpNQTJzRjUyd1NNX1E/view?usp=sharing