เครื่องมือการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน Google Classroom  2451 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:28 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบรายงานโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ  102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:21 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
ċ

ดู
รวมแนวข้อสอบ NT O-NET PI http://www.psaspk-ket1.com/ONET/onet.htm  23 ม.ค. 2559 03:22 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้โปรแกรม Photoshop  3699 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:18 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
ċ

ดาวน์โหลด
เกณฑ์ประเมินตามสภาพจริง (rubrics) ตามหลักสูตรแกนกลาง '51  2085 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:23 ภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์