นิเทศออนไลน์

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:24โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:33 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1  การฝึกปฏิบัติการนิเทศออนไลน์
ณ เขานกยูงรีสอร์ท  10-11 กันยายน 2558 
โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

นิเทศออนไลน์ เขานกยูงรีสอร์ท


Comments