เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

โพสต์3 เม.ย. 2561 19:44โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 19:48 ]

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  

หลักสูตร


Office 365 เพื่อการศึกษา

โพสต์7 ต.ค. 2558 19:40โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์

 
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
ริการฟรี! ผ่านเทคโนโลยี Cloud Services


DLIT - Google Apps for Education - Thailand

โพสต์7 ต.ค. 2558 19:26โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์

http://www.dlit.ac.th/index.php

DLIT - Google Apps for Education - Thailand,
Distance Learning Information Technology Thailand,
www.DLIT.ac.th ,วิดีโอ YouTube


Disney โชว์แอพตัวใหม่ที่เปลี่ยนสมุดภาพวาดธรรมดาให้เป็นรูปภาพ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี AR สุดล้ำ

โพสต์7 ต.ค. 2558 19:11โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2558 19:18 ]

Live Texturing of Augmented Reality Characters from Colored Drawings

วิดีโอ YouTube

1-4 of 4